Producție

Medicamente sub formă de capsule, comprimate, siropuri, soluții și suspensii

Eurofarmaco deține una dintre cele mai moderne fabrici de medicamente cu capacități de producție specializate în fabricarea de medicamente sub formă de capsule, comprimate, siropuri, soluții și suspensii.

Certificatele de Bună Practică de Fabricație (GMP) eliberate de Agenția Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova și de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România atestă faptul că procesele de producție se desfășoară conform regulilor de bună practică farmaceutică.

Instalațiile, utilajele, sistemele de ventilare aflux/reflux din cadrul fabricii sunt poziționate de o manieră logică și ordonată, evitându-se riscurile de a se crea orice fel de confuzii care pot perturba sau contamina activitatea de producție.
Echipamentele de măsurare și control sunt calibrate și verificate periodic din punct de vedere metrologic.

Spațiile de depozitare sunt organizate riguros și dețin o capacitate generoasă pentru a stoca în condiții optime atăt produsele Eurofarmaco cât și materiile prime folosite. Temperatura, presiunea, umiditatea, iluminarea sunt atent controlate si monitorizate periodic.
Accesul in spațiile de depozitare, producție și de control al calității este controlat prin sisteme de control acces, evitându-se intrarea persoanelor neautorizate.

Farmaciști, chimiști, medici și tehnologi cu experiență în domeniu și cu un grad ridicat de profesionalism formează echipa noastră. Colectivul Eurofarmaco este deschis către inovare, perfecționare, cercetare și garantează calitatea produselor farmaceutice fabricate. Periodic, specialiștii noștri efectuează cursuri de perfecționare, participă la diverse evenimente, seminarii, conferințe atăt in Republica Moldova cât și în străinătate.
Grupe de studenți efectueaza stagii de practică în unitatea noastră pentru a dobândi cunoștințe practice esențiale în dezvoltarea unei cariere de succes în domeniul farmaceutic.

Întreaga activitate de producție se desfășoară sub semnul asigurării calității medicamentului.

[ sus ]