Calitate

Calitate garantată de certificatele GMP

Elementul esențial al politicii în domeniul calității în cadrul întreprinderii ÎCS Eurofarmaco S.A. este satisfacerea clienților, câștigarea încrederii acestora prin promovarea unei înțelegeri complete a nevoilor, identificarea precisă și clară a necesităților acestora, cumulat cu un efort continuu de îmbunătățire a nivelului calitativ al produselor fabricate.

Perfecționarea continuă a serviciilor oferite și îmbunătățirea permanentă a sistemului de management al calității sunt elementele avute în vedere la elaborarea politicii în domeniul calității pentru a reduce costurile datorate non-calității și pentru optimizarea proceselor.

Sistemul de calitate aplicat activităților desfășurate reprezintă :

 • prezentarea întregului personal al companiei a documentației privind calitatea și aplicarea permanentă a politicilor în proceduri, prin conștientizarea personalului asupra importanței cerințelor sistemului de management al calității.
 • asigurarea ca politica este înțeleasă, implementată și menținută în cadrul companiei
 • realizarea obiectivelor calității propuse
 • identificarea corectă a necesităților clienților și satisfacerea acestori necesități pentru a obține satisfacția clienșilor prin prevenirea oricăror neconformități
 • să furnizeze o raportare sau evaluare în care orice informație este obiectivă, clară, inteligibilă și la timp
 • să furnizeze informații care să permită să se ia masurile corespunzătoare, imediate, în cazul constatării unor neconformități sau reclamații ale pacienților prin adaptarea acțiunilor corective/preventive care sa ducă la satisfacerea nevoilor acestora.

Astfel, obiectivele principale ale politicii companiei privind calitatea sunt :

 • satisfacerea integrală a clienților și pacienților prin definirea și indeplinirea cerințelor acestora
 • creșterea încrederii in produsele Eurofarmaco

Politica în domeniul calității a ÎCS Eurofarmaco S.A. a fost concepută de către RMC (Persoană Responsabilă Calitate) și adusă la cunoștință tuturor salariaților, fiind afișată în interiorul companiei.

ÎCS Eurofarmaco S.A. și-a propus dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a performanțelor în domeniul calității prin menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al calității.

Descrierea sistemului de calitate al companiei.

Adoptarea unui sistem de management al calității trebuie sa fie o decizie strategică a managementului la cel mai înalt nivel al unei organizații. Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității sunt influențate de necesități ce variaza, de obiective, de produsele ce sunt furnizate, de procesele angajate precum și de mărimea și de structura organizației.

Asigurarea calității este un concept larg care înglobeaza tot ceea ce poate influența calitatea unui produs și constă dintr-un ansamblu de măsuri ce urmaresc obținerea de produse a căror calitate să corespundă scopului pentru care au fost concepute.

ÎCS Eurofarmaco S.A dispune de un sistem de Asigurare a Calității (AC) ce implică o participare activă a persoanelor responsabile și a personalului din diferite departamente. Prin implementarea unui Sistem de Asigurare a Calității bine conceput și corect pus în practică, se asigură :

 • medicamentele și suplimentele alimentare să fie fabricate și analizate în conformitate cu prevederile Regulilor de Bună Practică de Fabricație și să corespundă exigențelor prevăzute în documentația de normare;
 • responsabilitățile manageriale sunt bine definite;
 • se efectuează toate controalele necesare privind calitatea materiilor prime, a materialelor de ambalare, a produselor intermediare și finite, conform prevederilor Farmacopeei Europene;
 • nici o serie de produs finit nu circulă pe piață pâna când persoana responsabilâ cu calitatea nu certificâ eliberarea seriei de punere pe piața;
 • există procedură de autoinspecție care evaluează gradul de implementare și eficacitate a Sistemului de Asigurare a Calității.

Eficacitatea Sistemului de Asigurare a Calității implementat este asigurată prin stabilirea corectă a posturilor cheie și a responsabilităților specifice acestora.

[ sus ]